navigation

Schapendoes

Avlsbedømte/inventarisation Schapendoes

 
HANNER
NORDJV-07 Rembrand Tara vh Molengat, Les resultatet her  
N UCH Bondekonens Does Charlie Les resultetet her  
N UCH Bondekonens Does Buffen Les resultatet her  
Bondekonens Does Robin Hund Les resultatet her  
Bondekonens Does Linus Les resultatet her  
INT N S DK UCH NV-98 Boisterous Jason Jerry Les resultatet her  
TISPER  
Bondekonens Does Mi-Rakel Les resultatet her  
INT N FIN UCH Bondekonens Does Mossi Les resultatet her  
Bondekonens Does Lille Grå Molly Les resultatet her  
Bondekonens Does Tajsa Les resultatet her  
N UCH Excernos Lady Burn Les resultatet her  
NUCH Skogsbygdens Camille Van-Dal Les resultatet her  
INT N S FIN EST UCH ESTV-97 NORDV-98 Ida Dibah v.h. Haskerhus Les resultatet her  
Bondekonens Does NamNamSkodaBugatti Les resultatet her  


Alle våre hunder som går i avl, er godkjent for avl av Vereniging "De Nederlandse Schapendoes".

En avlsbedømmelse er en detaljert gjennomgang av hver enkelt hund, sett opp mot rasestandarden.
Bedømmelsen er delt inn i 6 hovedområder:
Helhetsinntrykk: her vurderes rasetype, forholdet mellom lengde og høyde, benbygning, pels og temperament.
Hode: Her vurderes uttykket, formen på skallen og snuten, skallens innbyrdes forhold, bitt, form og farge på øynene, pigment og ørenes form og bevegelighet.
Forparti: Her vurderes skulderens plassering og muskulatur, forbenas vinkling og stand, forbryst og potenes form og stand.
Kropp: Her vurderes halsens lengde og holdning, rygglinje, brystkassens form og dybde og buklinjen.
Bakparti: Her vurderes plasseringen av bekkenet, lengde, ansats og virvler til halen, bakbenas vinkling og stand, potenes form og stand og bakpartiets muskulatur.
Bevegelse: Her vurderes harmoni og typisk gange, bevegelse sett fra siden, fremdrift, sett både forfra og bakfra og halens bevegelighet og føring.

Skalaen som brukes er:
B- særdeles god (eksellent)
G- god
V- tilstrekkelig god
T- tvilsom
U- utilstrekkelig
0 – som brukes hvis hunden har en alvorlig feil